Het DNA Dieet

hetdnadieetElk mens beschikt over DNA. Onze DNA kan ook veel van ons vertellen en zelfs van onze familiegeschiedenis. Het vertelt je waar je voorouders vandaan kwamen en hoe zij zich migreerden. Het vertelt ons als we een erfelijke ziekte of aandoening hebben in de familie. Ook kan het ons een inzicht geven over onze gezondheid. Hoe komt het dat de een 2 kopjes koffie moet drinken om energiek wakker te worden, terwijl de ander dat helemaal niet nodig heeft. Ook dit kan je DNA vertellen.

Wist je dat menselijk DNA voor 99,5% overeenkomt? Het resterende 0.5% is wat ons uniek maakt. Ga maar na, we hebben tien vingers, twee oren, maar we zien dat sommige mensen van nature sneller aankomen dan een ander. De een kan tegen een bepaald soort medicijn en de ander niet. De een heeft blauwe ogen en de ander groene ogen. Onze genen bepalen in grote mate onze gezondheid en vitaliteit.

Zoals alle levende wezens op aarde, zijn ook de mensen het gevolg van miljoenen jaren evolutionaire ontwikkeling. Je hebt zelfs nog een klein beetje DNA van je voorouders in je. Er kunnen dan ook verre nichten en neven van je in andere landen wonen die je niet eens kent. Zo sterk en zo ver terug gaat DNA.

DNA is erfelijk en wordt doorgegeven van generatie op generatie. Daarom spreekt men ook van erfelijke ziektes. Twee afzonderlijke individuen dragen voor 99,9% hetzelfde erfelijk materiaal. Dit is ook de reden waarom men uitspraken maakt zoals ‘wat lijk je veel op je moeder’. Het zit allemaal in onze DNA. De genetische samenstelling van een individu is een unieke combinatie van het DNA-materiaal van zowel de vader als de moeder.

Een DNA test

Maar waarom zou je dan een DNA test willen afnemen. Dit hangt af van waar je naar opzoek bent. Ben je opzoek naar een verwant of heb je interesse in je gezondheid. Mijnlabtest.nl stelt de nieuwste vormen van diagnostiek beschikbaar voor de Healthcare industrie en particulieren.

Zij vinden het belangrijk dat ieder individu verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn gezondheid. Een genetische analyse voorspelt de toekomst niet. Maar het geeft je meer inzicht over je gezondheid en ook de achtergrond ervan. Zo kun je je levensstijl aanpassen en zo nodig ook verbeteren. Het kan je aanmoedigen om je levensstijl te veranderen.

Genetica is een wetenschappelijk veld binnen de biologie dat zich bezighoudt met de genen. Wie en wat we zijn wordt grotendeels bepaald door onze DNA. DNA is hoofdzakelijk aanwezig in de nucleus (kern) van iedere cel van het lichaam. Tot voor kort was er nog niet zoveel informatie omtrent genetica. Maar er is meer kennis gekomen en er worden meer testen afgenomen.

Heden ten dage is de kennis over genetica enorm en het wordt iedere dag verder verhoogd. Er zijn nu veel meer technieken. Met deze technieken kunnen familierelaties worden bepaald, de neiging tot het ontwikkelen van een bepaalde ziekte, hoe je lichaam reageert op bepaalde medicijnen en veel meer. Genen bevatten informatie over ons erfelijk materiaal (DNA) en zijn van zeer groot belang voor de groei en ontwikkeling van een individu.

Privacy

Mijnlabtest.nl werkt op DNA gebied exclusief met een Europees laboratorium in Scandinavië. Jouw privacy wordt dus gegarandeerd. Er worden alleen naar de onderdelen van de DNA gekeken die nodig zijn voor de analyse. Extra data wordt niet opgeslagen.

Het laboratorium krijgt alleen een barcode te zien en heeft dus geen link tussen het DNA en de persoonsgegevens. Is men klaar met de analyse? Dan wordt het monstertje vernietigd. De resultaten worden niet met buitenstaanders gedeeld zonder schriftelijke toestemming. Als gebruiker geeft dit jou dus een vertrouwen gevoel.